Guide: Det här behöver du veta om dina föräldrar skiljer sig

Guide: Det här behöver du veta om dina föräldrar skiljer sig

Samtidigt som du försöker hantera sorgen att dina föräldrar flyttar isär måste du bestämma vem du ska bo hos. Vilka krav kan du egentligen ställa? Vår expert ger dig svaren.

Oavsett om dina föräldrar har bråkat varje dag eller om skilsmässan kommer som en chock vänder det ofta upp och ner på livet. För att det ska kännas lite enklare har vi tagit reda på allt du behöver veta om dina föräldrar väljer att flytta isär.

De här kraven kan du ställa

Som barn eller ungdom har du enligt svensk lag rätt att umgås med båda dina föräldrar. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att du får träffa den förälder som det inte bor med.

Vem ska du bo hos

Gemensam vårdnad innebär inte att du måste bo lika mycket hos båda föräldrarna. Det är ditt bästa som styr, inte föräldrarnas behov av rättvisa. Du själv har rätt till mer och mer inflytande ju äldre du blir. Påminn dina föräldrar om att ditt val av boende inte handlar om kärlek, utan var du är närmast kompisarna och skolan.

Vilken skola du ska gå i

Det är helt okej att ändra vem av föräldrarna du bor hos efter ett tag. Kanske bor du lika mycket hos båda föräldrarna de första åren efter skilsmässan och sedan mer hos den ena föräldern. Du har själv möjlighet att välja skola eller gå kvar på din gamla skola och pendla.

Pengar

Föräldrar med gemensam vårdnad delar på barnbidraget och bidraget betalas ut automatiskt.

Om dina föräldrar inte är överens om att inte dela på barnbidraget får de göra en anmälan hos Försäkringskassan och anmäla vilken förälder som ska få bidraget. Det är den föräldern som får bidraget som ser till att du har allt du behöver.

Om de är oense

Om dina föräldrar är oense om vem som ska ha vårdnaden och om var du ska bo kan Tingsrätten behöva besluta om det. Men innan dess kan Socialtjänsten hjälpa dina föräldrar att upprätta ett avtal. Det finns inga regler för hur till exempel umgänget ska se ut, utan det är ditt behov som avgör.

Dina föräldrar blir mer delaktiga i ditt liv

En skilsmässa innebär att du får träffa en eller båda föräldrarna mindre, men samtidigt innebär det att ert umgänge nu håller en högre kvalité. Om det före skilsmässan var så att din ena förälder tillbringade mer tid med dig innebär det en jämnare fördelning mellan föräldrarna.

Läs också:
Så slipper du betygshetsen
Nellie,19 år: ”Jag har bipolär sjukdom”
Sex tecken på att du kan ha ångest

Följ FRIDA på Facebook, Youtube, Twitter, Instagram och Snapchat för att inte missa något.

Foto: IBL