Yngst, äldst eller mellanbarn? – Så är din personlighet jämfört med dina syskons

Yngst, äldst eller mellanbarn? – Så är din personlighet jämfört med dina syskons

Vare sig du föddes först, sist eller är mellanbarn så har du troligtvis påverkats av din uppväxt och dina syskon. Vi beter oss olika i skolan, hemma och med kompisarna. Det här säger din plats i syskonskaran om din personlighet.

Så länge som vi människor har funnits så har det funnits forskare som har försökt förstå hur vår uppväxt påverkar hur vi blir som tonåringar och vuxna. Många av dessa forskare menar att beroende på vilken plats vi har i syskonskaran så får vi olika personligheter.

Här är teorierna kring hur din personlighet är, beroende på om du är äldst, yngst eller mellanbarn:

Storasyskon
Personlighetsdrag: Dessa personer är ofta organiserade och dominanta i både kärleksrelationer och i relation till sina syskon. Du föddes först och fick troligtvis föräldrarnas uppmärksamhet helt själv, vilket gör att du har bra självförtroende och kommer att lyckas med din karriär och dina mål. Forskare vid University of Illinois har gjort en studie som visar att det äldsta syskonet dessutom är lite smartare än de yngre syskonen.

Småsyskon
Personlighetsdrag: Som yngre syskon har du blivit överröst med kärlek från dina äldre syskon. Troligtvis har du varit barn lite längre än dina äldre syskon som fick ta större ansvar. Du tar gärna inte på dig ledarrollen, utan flyter istället med och ser vad som händer. Du är social, charmig och ibland även lite egoistisk.

Mellanbarn
Personlighetsdrag: Ett mellanbarn passar in i de flesta situationer och går ihop med de flesta olika personligheter. De är bra på att kompromissa och det gör inte så mycket om de inte får exakt det dem vill. Medan det äldsta syskonet har fått mest uppmärksamhet och det yngsta har kommit undan med det mesta så hamnar ibland det mellersta barnet i skymundan eller blir en sorts ”fredsmäklare” mellan syskonen när de bråkar. Mellanbarnet är mest lojal i hela syskonskaran.

Foto: IBL
Källa: Womansday.com, Huffingtonpost.com

Läs mer!
Forskare bekräftar: Äldsta syskonet är lite smartare
16 saker du borde säga till din syskon nu
17 saker du bara förstår om du har ett syskon