Pisa-undersokning

Sveriges elever har blivit bättre i skolan

En ny undersökning har visat att Sveriges skolelever blivit mycket bättre i både matematik, naturvetenskap och läsförståelse.

PISA är en undersökning som undersöker 15-åriga elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. I år deltog 72 länder i undersökning och från Sverige var 5500 elever från 202 olika skolor med.

Läs mer: Pågår mobbning på din skola? Det här kan du göra!

Sist PISA-undersökningen gjordes visade den att Sveriges elever tappat mycket i kunskapsnivå. Men årets undersökning visade något helt annat.

Eleverna har förbättrat sig i både matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Något som tyder på skolan blivit bättre de senaste åren. Undersökningen visade också att det finns tydliga skillnader mellan pojkar och flickor när det kommer till läsförståelse, där flickor har ett bättre resultat.

Läs mer:
Nu blir det mer matte i skolan för alla – hiss eller diss?
5 steg för att klara av skolan
Skolan: ”Eleverna ska ta med egna pennor och miniräknare”

Foto: IBL