gora-vid-mobbning

Pågår mobbning på din skola? Det här kan du göra!

Mobbning är aldrig okej men tyvärr händer det ändå. Om du eller någon i din närhet blir dåligt behandlad eller mobbad i skolan så måste skolan hjälpa dig.

Elaka kommentarer, taskiga sms, utfrysning eller slag, det finns flera olika sorters mobbning, och mobbning är aldrig någonsin okej. Varje år utsätts cirka 60 000 unga för mobbning enligt organisationen Friends.

I skolan har alla rätt att känna sig trygga och ingen ska behöva bli illa behandlad. Även om mobbning pågår utanför skolan så har du fortfarande rätt att få hjälp av din skola. Alla har rätt att känna sig trygga i skolan.

Prata med en vuxen

Om du blir mobbad eller någon i din närhet blir det så ska du först och främst vända dig till en vuxen. Det kan kännas jättejobbigt men genom att prata med en vuxen kan din situation i skolan bli bättre. Du kan antingen välja att prata med en lärare, eller så kan du prata med dina föräldrar. Om du inte vill prata med någon av dem, försök prata med en kompis som kan hjälpa dig att prata med en vuxen.

Du kan också vända dig till BRIS där du kan vara anonym, eller till UMO.

Skolan måste hjälpa

Även om det kanske bara har hänt en gång så måste skolan hjälpa den som blivit utsatt för mobbning. Det spelar ingen roll om mobbningen skett utanför skolan, de måste fortfarande hjälpa. Det är nämligen skolans jobb att se till att det slutar.

Om din skola inte hjälper dig

Om din skola inte hjälper dig kan du istället vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Som därefter kan undersöka om skolan agerat fel.

Läs mer om dina rättigheter här.

Läs mer:
Se Ida LaFontaines starka musikvideo om mobbning
Utsatt för näthat? Nytt verktyg gör det enklare att anmäla
Fem saker du kan göra för att stoppa mobbning på din skola

Källa: Skolinspektionen

Foto: Unsplash.com/Stephanie Krist