Mobilforbud-klassrum-undersokning

Många unga vill ha mobilförbud i klassrummet

En ny undersökning visar att sju av tio svenska barn och ungdomar vill förbjuda mobiltelefoner i klassrummet.

Det har länge pratats om att förbjuda mobiltelefoner i klassrummen. Bland annat vill Socialdemokraterna införa ett förbud i alla skolor för att öka studieron hos eleverna, enligt Aftonbladet. Något förbud har dock inte införts ännu och runt om i landet har flera rektorer tagit egna beslut och infört förbud.

I vissa skolor har man så kallade mobilhotell där eleverna får lägga sin telefoner på morgonen och sen får hämta ut dem när skoldagen är över.

En ny undersökning som gjorts av Cybercom visar nu att sju av tio svenska barn och ungdomar, i åldern 12 till 17 år, vill att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet, under lektionstid.

Undersökningen visade också att ungefär hälften av de tillfrågade tillbringar mer än fyra timmar uppkopplade på nätet en vanlig dag. Under lediga dagar så tillbringar 80 procent mer än fyra timmar online.

Fyra av tio av de tillfrågade anser också att deras kompisar och familjemedlemmar använder sina mobiltelefoner för mycket, medan en tredjedel säger att de inte kan vara utan sina telefoner mer än en timme.

Undersökningen är baserad på intervjuer med 1 049 personer i åldern 12 till 17 år som är bosatta i Sverige.

Läs mer:
Den här skolan ger dig böter om du kommer försent till lektionen
Så får du lätt nya vänner i klassen eller skolan
De fick bättre självkänsla genom att införa en sminkfri dag i skolan

Foto: IBL