Usa-presidentval

Hur mycket makt har USAs president?

I natt avgörs det vem som kommer bli USAs nästa president – Hillary Clinton eller Donald Trump. Men hur mycket makt har egentligen USAs president? Här är svaret!

I USA delar presidenten sin makt med kongressen, som består av senaten och representanthuset, som är de som stiftar landets lagar och högsta domstolen, där nio domare utnämnda av presidenten sitter på livstid, som är de som tolkar lagarna.

Förenklat kan man säga att kongressen kan välja att man inte vill betala för lagförslag och högsta domstolen kan hävda att de bryter mot konstitutionen.

1. Hen är statsöverhuvud och regeringschef

I USA så väljer presidenten väljer själv sin regering, kallat kabinettet, som fungerar som rådgivare.Presidenten utser även de som sitter i högsta domstolen – och eftersom de sitter på livstid innebär det oerhört stor makt över politiken. Dessutom kan presidenten lägga in veto (alltså säga nej) mot lagförslag.

2. Hen är överbefälhavare

Presidenten är överbefälhavare över armén, flottan, flygvapnet, kustbevakningen och marinkåren. Presidenten kan därför själv beordra truppförflyttningar samt styra över USAs kärnvapen.

3. Hen ansvarar för utrikespolitiken

Presidenten sköter USAs utrikespolitik. För att ingå i avtal behöver de godkännas av senaten – men att dra sig ur avtal är mer upp till presidenten. Dessutom är det upp till presidenten att exempelvis höja avgifter på importerade varor.

Sammanfattningsvis kan man säga att USAs president har mycket mer makt än många andra presidenter i världen, som på många håll bara är stadsöverhuvud och representerar landet likt Sveriges kung. Presidentvalet i USA kan därför komma att påverka oss i Sverige.

Läs mer:
Skolan: ”Eleverna ska ta med egna pennor och miniräknare”
Nu blir det mer matte i skolan för alla – hiss eller diss?
5 steg för att klara av skolan

Foto: IBL